Het platform dcypher bestaat per 1 oktober 2020 niet meer.
dcypher verenigde onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren.