dcypher.nl

U bent hier

dcypher verenigt onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren

De ministeries van Veiligheid en Justitie , Economische Zaken, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gebied Exacte Wetenschappen (EW) zijn initiatiefnemers van het Nederlandse Cybersecurity Platform voor Hoger Onderwijs en Onderzoek. 

Actueel

Matchmaking on Stage #SMMCS2016*With approximately 250 participants, after 154 speed dates in three rounds, 40 pitches in breakout sessions, in total 18 presentations, panels and a main speech, SMMCS2016 ended on the 14th of October in Zuiderstrandtheater The Hague.Click here for an overview in photos  Read most tweets #SMMCS2016  Attendees receive a pitchbundel in a later stageDownload available presentations below 09:30 – 10.30 Plenary opening session (auditorium)  The event was officially opened by Patricia Zorko, director Cyber Security of the Ministry of Security and Justice. After her opening speech Patricia ZorkoWim Hafkamp, chairman dcypher's advisory council and Jan Piet Barthel, director dcypher were interviewed by Chris van ‘t Hof, chairman of the event, about the flying start of dcypher and what more to expect from the platform. Via video the Cyber Security Division Director of the US Department of Homeland Security, Douglas Maughan, will explain US-NL plans for a next joint call for long term use inspired research. Then Florent Frederix, Principal Administrator, Trust and Security Unit, EC DG Connect, presented the European picture, options for participation in EC funded research and innovation projects in the domain of cybersecurity. Video announcement Douglas Maughan, future DHS NWO/NCSS cooperationPresentation: Florent Frederix, Digital Security (possibilities in Europe)  11:15 – 12:30 Break-out sessions Cooperation in Cybersecurity Research (auditorium)Presentation: Dennis Huele, RVO, SBIR cybersecurityPresentation:Joep van Wijk, NWO/SIA, DHS/NWO cooperation, SotJ and IMPACT (DHS/NCSC)Panel: Joep van Wijk (NWO), Dennis Huele (RVO, SBIR), Andreas Peter (UT), Petra van Schayik (Compumatica), Joost Visser (SIG) and Paul Kruis (RVO, H2020) Presentation: Competences  &  Life Long Learning Coordinators: Ivo Poulissen (NL ICT) |  Louis Spaninks (HCA ICT) Presentation: Adaptation & cooperation Coordinators: Wouter Stol (PA,OU,NHL) | Kato Vierbergen (UWV) Presentation: Partnership in curriculum development Coordinators: Remco Poortinga (SURFnet) | Stéfan Ellenbroek (HHS) 13:30 – 14:45 Break-out sessionsEducation Special  Approaches (auditorium)Presentation: Jan van en Berg, TUD, Cybersecurity AcademyPresentation: Peter van der Wijden, Leiden Univerity of Applied Science Presentation:Catrien Bijleveld, NSCRPresentation:Rik Strijbos, Security AcademyPresentation:Gerben Klein Baltink, ItVitaePresentation: Melanie Rieback, ROSSpeakers: Jan van den Berg (TUD), Peter van der Wijden (HL), Catrien Bijleveld (NSCR), Rick Strijbos (Security Academy), Melanie Rieback (ROS) and Gerben Klein Baltink (ItVitae) Big Data & Privacy Presentation:The split between creativity and purpose limitation. Paul Samwel  Presentation: Privacy Who cares and Who should care? Zeki ErkinCoordinators: Paul Samwel (Rabobank) | Zeki Erkin (TUD) Presentation: Internet of Things Coordinators: Oscar Koeroo (KPN) | Patrick Essers (EIT Digital) Presentation: Critical Infrastructure Coordinators: Erik Poll (RUN) | Marijn van Schoote (Haven Rotterdam)  15:30 – 16:15 Plenary closing session (auditorium) Before Bob Maclaren, stand-up comedian wrapped up the seaside matchmaking, the official closing ceremony took place of AlertOnline a Dutch annual cybersecurity awareness campaign. During a two-week period various parties joined forces to increase the awareness on cybersecurity and to promote cyber secure behaviour amongst citizens, consumers, governments, industry (including SME’s), institutions and NGO’s. A range of activities had to be deployed to show that cyber security is a shared responsibility and concerns us all. This year’s theme was  Cybersecurity Skills. Chris van ‘t Hof interviewed Maarten Brouwer (Director IT, WUR) and Marjolijn Bonthuis, Director AlertOnline (ECP) about results of this year's campaign. Presentation: Marjolijn Bonthuis, AlertOnline 2016Presentation:  Maarten Brouwer, Crisismanagement SURFnet, WUR The matchmaking is co-funded through a MIT Grant for Network activities by TKI HTSM.*photo: Sjoerd van der Hucht
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit jaar de 3e tender SBIR Cybersecurity uit. Deze SBIR-tender staat in het teken van de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise. Voorstellen moeten onder andere inspelen op de onderzoeksthema’s van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). Deze SBIR tender is nu opengesteld. Hoe werkt het?Ondernemers met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Bij een positieve uitkomst kunnen ondernemers een voorstel doen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2). De ondernemers met het beste voorstel voor fase 2 krijgen vervolgens een opdracht om hun project ook daadwerkelijk uit te voeren. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond. FinancieringDe financiering komt voor 90% uit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie (ISF) en voor 10% uit eigen bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) is financier en uitvoerder van een langetermijnonderzoeksprogramma dat hierop aansluit en dezelfde onderzoeksthema’s als uitgangspunt heeft. Zie ook http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/3e-tender-sbir-cyber-security http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/derde-tender-sbir-cybersecurity-opengesteld
 On October 14th NWO has announced the upcoming 3rd national Cyber Security call. This call will be launched in the first quarter of 2017, and will be concluded at the beginning of 2018. Financers of this call are NWO Natural and Physical sciences (ENW) and the Taskforce for Applied Research SIA. The call will invite consortia of researchers and public and private partners to apply a joint research application. Researchers are asked to seek active cooperation with private and public partners.  The partners are asked to provide a cash and in-kind matching of the funding from NWO and the Taskforce for Applied Research SIA.  The call is aimed at researchers from the technical domain. The aim of the call is to fund groundbreaking fundamental and applied research along the 9 research themes which are described in the National Cyber Security Research Agenda, version 2  (NCSRA II). Furthermore, NWO and the Taskforce for Applied Research SIA aim for a synergy with one or more of the following Topsectors Furthermore, NWO and the Taskforce SIA aim for a synergy with one or more of the following Topsectors: Topsector WaterTopsector LogisticsTopsector High Tech Systems and MaterialsTopsector EnergyTopsector Life Science and Health New in this call is the possibility to apply for additional funding in order to cooperate with a university of applied sciences. By creating this optional additional funding channel, NWO and the Taskforce for Applied Research SIA aim to increase applied research and strengthen the dissemination and application of scientific results gained by the granted research. More information and a specification of the conditions for application will be made available at the publication of the call for proposals. Matchmaking on Stage #SMMCS2016* *photo: Sjoerd van der Hucht   

Nieuws

I 3 year postdoc to join the European research project DECODE (DEcentralised Citizens Owned Data Ecosystem) that aims to develop distributed architectures for decentralised data governance. The postdoc will conduct research on decentralised identity and reputation management using attribute-based credentials and distributed ledgers.For more information see:http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?taal=uk&recid=590659 
Voor het eerst is de Nederlandse interneteconomie door het CBS in kaart gebracht. Dat is gebeurd door een combinatie van big data met reguliere CBS-statistieken. De interneteconomie voorzag in 2015 in 345 duizend banen en een omzet van 104 miljard euro. Het betreft hier webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. De 16 duizend bedrijven in deze categorie, met een omzet van 71 miljard euro, zijn goed voor 273 duizend banen. Nederland ICT vindt dit onderzoek belangrijk en rekent erop dat dit zijn weerslag zal vinden in het beleid van het kabinet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de bedrijven nog onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die het internet biedt. https://www.nederlandict.nl/news/cbs-onderzoek-interneteconomie-onderstreept-impact-digitalisering/
Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben vorig jaar in totaal voor 1 miljard euro geïnvesteerd in gezamenlijk publiek-privaat onderzoek via de topsectoren. Ook heeft het bedrijfsleven 48 procent van de investeringen gefinancierd. Dat staat in de evaluatie van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) die minister Kamp van Economische Zaken naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het recent verschenen Global Competitiveness Report van het World Economic Forum blijkt dat Nederland voorop loopt op het gebied van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. TKI-toeslagenMet TKI-toeslagen zijn succesvolle programma's opgestart, zoals het Delftse QuTech, waar gebruik wordt gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes om kwantumcomputers te ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld is onderzoekscentrum Advanced Research Center CBBC in Utrecht waar de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is. Dit centrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gemoeid zijn met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen. KansenMinister Kamp: "Om de Nederlandse kenniseconomie op wereldniveau concurrerend te houden, zijn publiek-private samenwerkingen van cruciaal belang. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 2,5 procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling te investeren. Dat is een half procent meer dan nu. Om daar te geraken, zullen vooral private partijen extra moeten investeren. En dat is precies wat de TKI-toeslag doet: die leidt tot een hogere private bijdrage van het bedrijfsleven aan onderzoek en innovatie en maakt inzichtelijk waar de vele kansen voor het bedrijfsleven liggen om de benodigde extra investeringen te doen." Strategische samenwerkingDe TKI's zorgen voor afstemming en samenwerking tussen onderzoeks- en innovatieactiviteiten en voor meer strategische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De toeslag wordt ingezet voor publiek-private samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatie-adviesdiensten. Voor elke euro die de private sector investeert in onderzoek en ontwikkeling bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI 0,25 euro. Het TKI financiert hiermee weer nieuw publiek-privaat onderzoek. https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/publiek-private-investeringen-kennis-en-innovatie-verdubbeld
Digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Cybercriminaliteit vormt echter een steeds grotere dreiging. Volgens een rapport van PostNL-ceo Herna Verhagen, geschreven op verzoek van de Cyber Security Raad, is het dreigingsniveau van cybercriminaliteit in Nederland “zorgelijk”. Er zou meer actie moeten worden ondernomen om de digitale veiligheid te waarborgen. Die conclusie delen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn deze week een nieuwe campagne tegen cybercrime gestart. Een artikel van Government Technology (GovTech) en rapporten van Raconteur en Deloitte leggen uit wat organisaties kunnen doen om cybercrime tegen te gaan. Een artikel van EurActiv meldt dat de Europese Commissie van plan is om regels voor cyberveiligheid op te stellen voor alle apparaten en machines die met het internet worden verbonden. Een artikel van EurActiv meldt dat de Europese Commissie van plan is om regels voor cyberveiligheid op te stellen voor alle apparaten en machines die met het internet worden verbonden.Nieuwsbericht Cyber Security RaadRapport Cyber Security Raad (pdf)Nieuwsbericht VNO-NCW – 1Nieuwsbericht VNO-NCW – 2Artikel GovTechRapport RaconteurArtikel DeloitteRapport Deloitte (pdf)Artikel EurActiv
Campagne Geef IT Door pakt tekort gekwalificeerde ICT’ers aan door Cyber Security en Big Data professionals voor de klas te zetten. Ronald Prins (directeur Fox-IT) verzorgt eerste gastles Cyber Security voor scholieren. Ronald Prins, directeur van Nederlands grootste Cyber Security-bedrijf Fox-IT, gaat de eerste gastles Cyber Security verzorgen van Geef IT Door; een landelijke campagne om het tekort aan gekwalificeerde ICT’ers op te vullen. De bedoeling is dat IT-professionals met hun eigen vakkennis scholieren enthousiasmeren voor een carrière in de ICT. Prins geeft daarmee de aftrap voor de nieuwe module Cyber Security van Geef IT Door en roept zijn vakgenoten op in zijn voetsporen te treden en zelf ook voor de klas te gaan staan. Door het inzetten van ICT-professionals in het voortgezet onderwijs moet de instroom van studenten bij vervolgopleidingen gestimuleerd worden. Ronald Prins: “Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van digitale systemen. Het internet is al lang niet meer enkel een middel om te mailen en de bankzaken te verzorgen. Er zijn legio aan geavanceerde technieken, van zelfrijdende auto’s tot sluizen, die gekoppeld zijn aan het internet. Dat brengt veel voordelen met zich mee, maar ook nieuwe risico’s. Om met die nieuwe technologie verantwoord om te gaan, is het belangrijk dat we ook echt goed begrijpen hoe de technologie precies werkt. Alleen dan kunnen we deze geavanceerde systemen echt veilig maken.” “Net zo goed als dat we al heel vroeg beginnen met leren lezen en rekenen, zullen we ook IT in een vroeg stadium in het lespakket moeten opnemen. Niet alleen als instrument voor het gebruik ervan, maar ook echt de diepte in zodat we heel vroeg al leren hoe de technologie werkt.” Op jouw schoolOok helpen jongeren te inspireren om voor een carrière met ICT te kiezen? Meld je hier aan. Scholen kunnen zich hier aanmelden voor het ontvangen van een gratis gastles. https://www.geefitdoor.nl/persbericht-ronald-prins-directeur-fox-it-verzorgt-eerste-gastles-cyber-security-voor-scholieren/
Bekijk het volledige nieuwsoverzicht >