10 jaar Cybersafety onderzoek

09-05-2019

De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren. Op 9 en 10 mei 2019 organiseren we daarom een congres over digitale veiligheid in een veranderende wereld.

Op 9 mei in de middag hebben als dagvoorzitter Theo van der Plas en in het plenaire deel als sprekers:

  • Richard Delger (directeur Thorbecke Academie, NHL Stenden)
  • Ferd Crone (burgemeester van Leeuwarden)
  • Theo van der Plas (programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime, Nationale Politie)
  • Thijs Homan (hoogleraar organisatieverandering)
  • Wouter Stol (hoogleraar en lector Cybersafety)

Daarna bespreken we cyberthema’s in workshops. Na het diner is een avondprogramma.

Tijdens de pauzes is een een informatiemarkt en gelegenheid tot netwerken.

Op 10 mei in de ochtend hebben we als dagvoorzitter prof. Simone van der Hof en als spreker:

  • Jan van Iersel (CvB NHL Stenden Hogeschool)

Daarna bespreken we ontwikkelingen in organisaties (politie, OM, veiligheidsregio, gemeente, bedrijven, onderwijs) en wat zij nodig hebben om zich verder tee mobiliseren tegen cybercrime. Is dat: Kennis? Tools? Budget? Wetgeving? Inspiratie? Ethisch besef? Anders...?  Wat gaat voor doorbraken zorgen??

We sluiten plenair af met antwoorden op de centrale vraag.

Meer informatie volgt spoedig op https://cybersciencecenter.nl/conferentie-mei-2019/