In 2019

De programmasubsidie van dcypher loopt af aan het einde van het eerste kwartaal in 2020. 
Tot die tijd zijn de volgende activiteiten te verwachten van dcypher:

 • Bijdragen aan verkenning, zoals in sterkte-zwakte analyse cybersecurity kennisveld
 • Bijdragen aan internationaliseringsstrategie voor cybersecurity
 • Bijdragen aan KIA DDD 2020-2023 (verbinding topteam ICT)
 • Bijdragen aan missiegedreven KIA/KOP cybersecurity
 • Bouwen aan het toekomstperspectief van dcypher
 • Ondersteunen totstandkoming interdepartementale NWA-call(s) in adviserende en verbindende rol
 • Adresseren mutaties/op sterkte houden dcypher Adviesraad
 • Inrichten cybersecurity lectorenberaad (i.s.m. NRPO SIA)
 • Uitvoeren verschil-analyse vraag en aanbod “afgestudeerden”
 • Organiseren ECSC - European Cyber Security Challenge 2019 (i.s.m. NCSC)
 • Organiseren NCS3 2019
 • Organiseren Workshop DDoS-onderzoek, (i.s.m. DHS, UT, TUD)
 • Organiseren dcypher Symposium 3 december 2019
 • Organiseren Dutch Cyber Security best Research Paper Award 2019 en 2020
 • Uitbrengen dcypher Magazine 2019 en 2020