5 redenen waarom een IT-beveiliger vertrekt

25 februari 2020

Twee derde van de organisaties heeft moeite om IT-beveiligers bij zich te houden. Was het al moeilijk om ze te vinden; ze vertrekken ook weer snel. Uit onderzoek van ISACA onder ruim 2000 IT-beveiligingsverantwoordelijken wordt duidelijk wat 5 belangrijke redenen zijn om voor een andere baan te kiezen. 

1. Weggelokt door andere bedrijven
 
Aan IT-beveiligers wordt zeer hard getrokken door recruiters voor andere organisaties. Meer geld lijkt niet de belangrijkste reden om daarop in te gaan, maar wel ontevredenheid over de huidige baan. ISACA verwacht dat dit bij elkaar wegkopen van personeel alleen maar erger wordt, omdat de tekorten domweg alleen maar groter lijken te worden en iedereen in dezelfde vijver vist.

2. Te weinig perspectieven
 
Binnen een organisatie zijn vaak te weinig mogelijkheden om door te groeien via promoties maar ook om je zelf verder te ontwikkelen. 

3. Geld
 
Vorig jaar was meer geld nog voor 80 procent veruit de belangrijkste reden om over te stappen naar een andere baan. Dit jaar geldt dat nog maar voor 50 procent. Dat is hoopgevend voor organisaties met wat beperktere budgetten.

4. Te hoge werkdruk en stress
 
Door het aanhoudende en vaak groeiende tekort aan medewerkers, ervaren de wèl aanwezige IT-beveiligers een hoge werkdruk en stress. En als zij dan daardoor vertrekken, wordt de druk voor de achterblijvers nog groter, waardoor ook zij sneller zullen vertrekken. 

5. Slechte werkcultuur
 
Een werkomgeving en cultuur binnen de organisatie is voor 32 procent van de vertrekkende IT-beveiligers een goede reden om over te stappen naar een andere baas. Het lijkt er wel op dat werkgevers dat ook beter op orde hebben dan vorig jaar, toen nog 46 procent dit een belangrijke reden vonden om van baan te veranderen.

Meer informatie