5G in de EU, Chinese telecomleveranciers en de strijd met de VS en China

12 april 2019

De spectrumveilingen van de vijfde generatie (5G) mobiele telecommunicatienetwerken die voor 2019 of 2020 in 17 EU-lidstaten zijn gepland, hebben in de EU een sterk gepolitiseerde discussie op gang gebracht over de vraag of het gebruik van Chinese 5G-apparatuur in kritieke EU-infrastructuur een bedreiging vormt voor de veiligheid. Terwijl Australië, Japan en Nieuw-Zeeland de VS hebben gevolgd in een (gedeeltelijk) verbod op Chinese telecomverkopers, lijken de EU-lidstaten de voorkeur te geven aan door de EU gecoördineerde nationale risicobeperkende maatregelen. De European Parliamentary Research Service van het Europees Parlement (EPRS) beschrijft de stand van zaken in een korte publicatie. Het Directoraat-generaal Intern Beleid (DG-IP) van de Europese Commissie (EC) vergelijkt in een rapport de ontwikkeling van 5G in Europa, de VS en China. Artikelen van VentureBeat en RTLZ schetsten het belang van 5G voor de toekomst van de economie en de maatschappij. Dat belang reikt veel verder dan alleen het versnellen van mobiele communicatie. Het FD wijst op een problematisch aspect van 5G waar tot nu toe nauwelijks aandacht was: het 5G-netwerk wordt een planologische nachtmerrie vanwege het enorme aantal zendmasten dat ervoor nodig is. Er bestaan al langere tijd zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door 5G-netwerken. Het AD meldt dat de Tweede Kamer nu eerst een stralingsonderzoek wil voordat er verder 5G-netwerken worden aangelegd.

Publicatie EPRS (pdf)
Rapport DG-IP (pdf)
Artikel VentureBeat
Artikel RTLZ
Artikel FD (registratie verplicht)
Nieuwsbericht AD