6e call voor onderzoeksvoorstellen CHIST-ERA

10 november 2015

Eind oktober 2015 is de zesde call voor onderzoeksvoorstellen binnen het CHIST-ERA  opengesteld. De call behandelt twee onderwerpen: Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems en  User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT). NWO Exacte Wetenschappen stelt voor het laatste onderwerp (SPTIoT) 1 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse onderzoeksgroepen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 13 januari 2016, 17:00 uur (CET).

Per aanvraag dienen onderzoeksgroepen uit minimaal drie CHIST-ERA meefinancierende landen deel te nemen. De call staat in Nederland naast universiteiten en andere partijen zoals genoemd onder de Regeling Subsidieverlening (artikel 1.1.1.), ook open voor HBO-instellingen en TO2-instellingen. De maximale omvang van een Nederlands subproject bedraagt k€ 250. In de call tekst wordt aangegeven dat projecten kunnen worden aangevraagd voor een duur van 24 of 36 maanden. Voor Nederlandse projecten kan ook een PhD traject aangevraagd worden waardoor de duur van het subproject verlengd kan worden tot 4 jaar.

Call onderwerpen

Onderwerpen die vallen binnen het SPTIoT thema zijn bijvoorbeeld:

  • Methods for data anonymisation
  • Technical mechanisms to increase trustworthiness when data is shared between different providers
  • Authentication using trusted computing (lightweight hardware and software security)
  • Dynamic security to allow systems to adapt to varying users
  • Assistive technology/techniques to encourage more secure behaviour and awareness of users

 

Documentatie en informatie

De call documentatie kan vanaf begin november 2015 worden geraadpleegd via http://www.chistera.eu.

Aanvragers wordt gevraagd voor indiening contact op te nemen met NWO. Nederlandse aanvragers dienen tevens te voldoen aan de Nederlandse indieningsvoorwaarden, zoals gesteld in de annex in de CHIST-ERA Call tekst.

Voor meer informatie over deze CHIST-ERA call kunt u contact opnemen met het CHIST-ERA  Secretariaat:
Mathieu Girerd, E: Mathieu.Girerd@agencerecherche.fr
Website CHIST-ERA: http://www.CHIST-era.net/

Voor vragen over de Nederlandse deelname kunt u ook contact opnemen met NWO Exacte Wetenschappen:
Dr. ing. M. (Mascha) Dedert, E: m.dedert@nwo.nl, T: 070 – 3494709.

Bron: NWO