7,5 miljoen voor zorg- en cybersecurity-onderwijs in Haaglanden

25 mei 2016

Vandaag maakte minister Bussemaker bekend welke aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds MBO gehonoreerd zijn. Twee aanvragen door penvoerder ROC Mondriaan behoren daarbij.

Extra Strong richt zich op het opleiden van goede mbo zorg en welzijn professionals nu en in de toekomst. De komende vier jaar wordt bijna 6 miljoen extra geïnvesteerd waarvan circa 4 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 600.000,-) en twee miljoen door het ministerie worden verstrekt.

De tweede aanvraag betreft P@ct, een nieuw samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de Haagse regio dat zich richt op cybersecurity. In totaal wordt de komende jaren 1,5 miljoen geïnvesteerd waarvan grofweg 1 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 380.000,-) en een 0,5 miljoen door het ministerie worden verstrekt.

Extra Strong Extra Strong bouwt voort op een succesvol actieprogramma STRONG (Studie Route Net Gezondheid) in Haaglanden dat zich vooral richtte op innovaties in de zorg om de instroom van jongeren te vergroten. Extra Strong richt zich nu de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Thema’s zijn het bevorderen van de doorstroom, het creëren van een uitdagender leeromgeving in de (langdurige) zorg en de inzet van (zorg)technologie. Tot slot wordt gewerkt aan Online Learning for Life, waarin leren in de praktijk en onderwijs met technologische innovaties centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn online coachen en begeleiden van (GGZ) cliënten of de virtual classroom, waarin studenten op school real time lessen volgen vanuit het ziekenhuis. 

Meer op http://www.cyberpact.nl/