Aan Parlement: acties voor verantwoorde digitale samenleving

16 februari 2017

Samenvatting en beleidsaanbevelingen uit het rapport 'Opwaarderen.'

Het rapport ‘Opwaarderen’ van het Rathenau Instituut laat zien dat overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke spelers onvoldoende toegerust zijn om onze fundamentele rechten te beschermen. We hebben onze app’s, onze software en onze technologie wel regelmatig opgewaardeerd, maar we zijn vergeten om de maatschappij te updaten.

Het Rathenau Instituut stelt vijf acties voor waarmee politici, beleidsmakers, bedrijven en  maatschappelijke organisaties de digitale samenleving verantwoord kunnen opwaarderen:

  1. Visie: stel een overkoepelende kabinetsvisie op over de betekenis van digitalisering en het borgen van grondrechten en mensenrechten.
  2. Toezicht: versterk de rol en de positie van toezichthouders.
  3. Akkoord: richt een ‘digitaliseringsakkoord’ op waarin bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties hun commitment en verantwoordelijkheden vastleggen voor het beschermen van publieke waarden.
  4. Dialoog: organiseer een nationale dialoog over digitalisering en publieke waarden.
  5. Check up: zorg voor een periodieke discussie/ check up in de Eerste en Tweede Kamer over de governance van digitaliseringsvraagstukken.

 

Zie ook https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/opwaarderen-borgen-van-publieke-waarden-de-digitale-samenleving