Aanbieding Educatie Agenda (NCSEA) in iPoort

2 juni 2020

Deze Nationale Cyber Security Educatie Agenda is met medewerking van velen uit het veld, zowel uit de private als de publieke sector, en natuurlijk ook van het onderwijs zelf, tot stand gekomen. De agenda wil laten zien wat de uitdagingen zijn waar we voor staan op het terrein van cybersecurity onderwijs, welke interventies nodig zijn het aanbod van kennis vanuit het onderwijs in evenwicht te brengen met de vraag naar kennis vanuit de arbeidsmarkt (die ook weer het onderwijs omvat, denk aan docenten).

Tijdens de digitale iPoort sessie ‘De digitale slagkracht in het onderwijs’ wordt de agenda overhandigd aan Kathalijne Buitenweg, voorzitter van de Tijdelijke Tweede Kamer Commissie Digitale Toekomst door Jan Piet Barthel, director dcypher. Jan Piet Barthel introduceert de NCSEA en presenteert de verzamelde reacties uit het veld. Hierna volgt een kort video betoog door Prof. dr. Bibi van den Berg, als vertegenwoordiger van het cybersecurity hoger onderwijs. Dan volgt de aanbieding NCSEA aan Kathalijne Buitenweg, die hierop kort zal reageren.

iPoort ‘De digitale slagkracht in het onderwijs’

Innovatief en toekomstbestendig ICT onderwijs is cruciaal voor de positie van Nederland als kenniseconomie en digitale mainport. Kennisdeling en structurele samenwerking én samenspel tussen industrie en onderwijs in al zijn geledingen is daarbij onontbeerlijk. Daarom organiseert iPoort op 18 juni aanstaande een debat over het stimuleren van de digitale slagkracht in het onderwijs.

 • 15.30 uur    Opening, welkom en laatste stand van zaken,
  iPoort Frits Bussemaker, Voorzitter iPoort
   
 • 15.40 uur    ‘Hoe Nederlandse datacentersector nieuwe opleidingen opzet’,
  Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association (DDA)
   
 • 15.55 uur   ‘Rol van bibliotheken bij verhogen digitale slagkracht’
  Gert Staal, Directeur/Bestuurder regio-bibliotheek Lek en IJssel en lid van de Taskforce Vereniging Openbare bibliotheken
   
 • 16.10 uur    Aanbieding van de Nationale Cyber Security Agenda (NCSEA) door
  Jan Piet Barthel, Directeur dcypher aan Kathalijne Buitenweg, Voorzitter Tijdelijke Tweede Kamer Commissie Digitale Toekomst
   
 • 16.30 uur    Afsluiting en afronding.


Aanmelden voor deze digitale iPoort bijeenkomst kan op de iPoort website