Aankondiging Digital Europe en Connecting Europe Facility

24 juni 2018

Op 7 juni door de Europese Commissie het voorstel Horizon Europe,  de opvolger van Horizon 2020, gepresenteerd. In het kielzog, of eigenlijk kort ervoor, heeft de Europese Commissie de plannen voor Digital Europe gepresenteerd.

Middels dit nieuwe programma onderdeel wil de Europese Commissie de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU en de ontwikkeling en versterking van de strategische digitale capaciteiten van Europa stimuleren. Dit wordt opgepakt in een vijftal speerpunten:

  1. Super computers
  2. Kunstmatige intelligentie
  3. Cybersecurity en vertrouwen
  4. Digitale vaardigheden
  5. Bevorderen van gebruik van digitale technologie

Parallel hieraan is tevens de opvolger van de Connecting Europe Facility (CEF) gepresenteerd. CEF focust op de versterking van de verschillende Europese infrastructuren. In het nieuwe voorstel wordt het budget met bijna 50% opgehoogd.

Meer informatie vindt u via onderstaande links: