Aankondiging Nationale Cyber Security Educatie Agenda

30 maart 2020

Eind april zal de eerste Nationale Cyber Security Educatie Agenda gepubliceerd worden. In de NCSEA wordt het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan mensen met cybersecuritykennis en -vaardigheden in Nederland geagendeerd. Het gaat daarbij om zowel cybersecurity experts als om beroepsgroepen waar aspecten van cybersecurity een rol spelen. Een lijst van interventies in het cybersecurity (hoger) onderwijs vormt de kern. De interventies geven een overzicht van wat er op dit moment in diverse ‘triple helix’ samenwerkingen gebeurt en wat onderwijs, private én publieke partijen de komende jaren kunnen doen om tijdelijke en uiteindelijk structurele verbeteringen te kunnen bewerkstelligen.

De NCSEA is in het eerste kwartaal van 2020 tot stand gekomen en is te beschouwen als invulling van de agenderende taak van dcypher betreffende het cybersecurity hoger onderwijs. In de afgelopen jaren zijn talloze gesprekken gevoerd, initiatieven genomen en aan de onderwijstaak gerelateerde lopende en nog te starten initiatieven bijeengebracht. Anders dan agendering van cybersecurity research kent agendering van het hoger onderwijs in cybersecurity geen traditie waarop kan worden voortgebouwd. In 2018 publiceerde dcypher de derde editie van de NCSRA.