Aanpassing mandaat ENISA

1 oktober 2017

Zoals in eerdere  nieuwsberichten al is aangekondigd zou in september de Europese Commissie komen met een voorstel voor een nieuw mandaat voor ENISA. Afgelopen 13 september is dit nieuwe voorstel gepresenteerd als onderdeel van een breder pakket van initiatieven van de Commissie op het gebied van Cyber Security. Een ander wordt samengebracht in een Gezamenlijke Mededeling van de COM onder de titel: Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU (pdf).

Dit strategie document van de EU beschrijft een integrale aanpak op het gebied van cyber security langs een drietal doelstellingen: 

  1. De EU weerbaarder maken tegen cyberaanvallen;
  2. Doeltreffend afschrikken in de EU;
  3. Versterking van de internationale samenwerking op het vlak van cyberbeveiliging.

Als onderdeel van de eerste doelstelling is het voorstel voor een mandaat voor ENISA gepresenteerd in een aparte verordening (zie bijlage). Hoofdpunten van dit voorstel zijn: A. Permanente en een centrale rol in het cybersecurity ecosysteem met een permanent en uitgebreider mandaat. B. Gerichtere operationele taken. C. Een centrale rol in het certificeringsraamwerk.

De onderhandelingen over het voorstel voor de verordening gaan van start na vaststelling van Raadsconclusies over de gemeenschappelijke mededeling. De onderhandelingen zullen plaatsvinden in de Horizontal Working Party on cyber issues in Brussel.