Aanpassing sluitingsdatum EDIDP programma

5 augustus 2019

Dit jaar staat de eerste call open voor het European Defence Industrial Development Programme. Er is 250 miljoen euro beschikbaar voor het subsidiëren van internationale samenwerkingsprojecten voor het ontwikkelen van nieuwe producten die aansluiten op de behoeften van defensie. In het werkprogramma wordt beschreven welke onderwerpen in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie. De Europese Commissie heeft deze week de planning aangepast van deze call. De sluitingsdatum is met ruim drie weken aangepast en is nu 20 september 2019, 17:00 uur. Tot die tijd bent u in de gelegenheid om projectvoorstellen in te dienen.
Het werkprogramma en de call-tekst is terug te vinden op de website van de Europese Commissie. 
Voor het gemak zijn deze documenten ook hier terug te vinden. 
1
2

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via RVO.nl.