Actie

actie
Waar buurlanden zoals Duitsland jaarlijks vele tientallen miljoenen investeren in cybersecurityonderzoek, doet Nederland dit niet voldoende. Ondertussen wordt er door de buitenlandse onderzoekscentra hard getrokken aan de meest getalenteerde onderzoekers in Nederland. Er moet iets gebeuren om een brain drain naar omliggende landen te voorkomen. Er ligt een regeerakkoord met allerlei ambities in de sfeer van veiligheid en dan in het bijzonder op het gebied van cybersecurity. Bottom line: onze digitale veiligheid moet worden vergroot!

Namens de cybersecurity onderzoeksgemeenschap in Nederland geven, Herbert Bos, Michel van Eeten en Bart Jacobs een duidelijk signaal af. Ze schreven eind 2017 een brandbrief voor het redden van cybersecurity-onderzoek en -innovatie in Nederland. Dit leidde uiteindelijk tot een Kamermotie (november 2017) en een Verkenning naar een cybersecurity onderzoeksinstituut en versterking van het cybersecurity kennis- en innovatie ecosysteem. De versterking van cybersecurity kennisontwikkeling komt in talloze beleidsstukken terug, die hier ter raadpleging op chronologische volgorde zijn gezet. We hebben hiertoe onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: