Advies aan minister: wees uiterst kritisch tegenover blockchain

29 augustus 2019

Tilburgse onderzoekers namen in opdracht van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming de juridische aspecten van blockchain-toepassingen onder de loep. Zij schreven een uiterst kritisch rapport dat minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer voorlegt. 

Waar blockchain kansen biedt, moeten die aangegrepen worden, concluderen de onderzoekers in het rapport 'Blockchain en het recht'. "Blockchain blijkt evenwel niet het geneesmiddel tegen alle kwalen te zijn."

De onderzoekers zijn zeer kritisch over de efficiëntiewinst die te behalen is, terwijl dat vaak wel het belangrijkste argument is om aan blockchain-initiatieven te beginnen. De efficiëntie gaat vaak verloren doordat de authenticiteit van gegevens die de blockchain ingaan, niet gewaarborgd is. Daarvoor moet er controle plaatsvinden en communicatie daarover, bijvoorbeeld via traditionele intermediairs. Daardoor gaat de efficiëntie verloren.

Ze noemen het voorbeeld van afvalstoffenvervoer: "Transporten die nooit ingevoerd zijn in de blockchain kent de blockchain niet. Als ingevoerde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kan de blockchain zelf dit niet constateren. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van een blockchain implementatie is ten opzichte van een traditioneel automatiseringsproces."

Blockchain en AVG boteren niet
 
Bovendien stellen de onderzoekers dat de onveranderlijkheid van de gegevens in een blockchain al snel strijdig is met de privacybescherming via de AVG, omdat gegevens niet of moeilijk gewist of gecorrigeerd kunnen worden. Daarvoor is eerst overeenstemming nodig tussen alle beheerders van de blockchain. Vanwege het gedistribueerde karakter is ook het lastig uit te maken wie de verwerkersverantwoordelijken zijn.

"Het is belangrijk bij het overwegen van nieuwe blockchain projecten om eerst een goede probleemanalyse te maken en nauwkeurig te bezien of een blockchain voor de geïdentificeerde problemen een oplossing biedt", stellen de onderzoekers in hun advies. Ze geven in het rapport een aantal suggesties om de juridische randvoorwaarden van een project in kaart te brengen.

Meer informatie