Adviesraad

Dr. D. (Dick) Brandt

VKA, MKB Cyber Advies, Brandt Advies

Met het toenemende belang van informatietechnologie in ons dagelijks leven en de immer doordringende aard ervan, is het belangrijk ervoor te zorgen dat we kunnen vertrouwen in de systemen. Helaas

Prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten

Delft University of Technology; Cyber Security Raad

Nederland heeft fantastisch onderzoek en onderwijs in cybersecurity, maar het zijn nog te vaak eilanden. Dcypher is logische volgende stap om die eilanden met elkaar te verbinden en elkaar te

Dr. ir. E. (Erik) Poll

Radboud Universiteit Nijmegen

Cybersecurity is voor mij als onderzoeker een interessant wetenschappelijk onderwerp, maar voor ons als samenleving een bredere maatschappelijke uitdaging. Ik hoop dat ik via dcypher kan bijdragen

Prof. dr. S. (Sandro) Etalle

Technische Universiteit Eindhoven

Als een van de schrijvers van de Nationale Cyber ​​Security Research Agenda, als lid van de het bestuur van het platform IIP "Veilig Verbonden 'en als een van de initiatiefnemers van de eerste

Prof. dr. Ir. H. (Herbert) Bos

Vrije Universiteit Amsterdam

Nederlands security-onderzoek heeft internationaal een grote naam. Daarnaast bewijst de eindeloze stroom van incidenten hoe relevant en urgent het is. In dcypher wil ik me inzetten voor

Dr. W. (Wim) Hafkamp

Chairman dcypher Advisory Board, ‎Z-CERT

Onze samenleving verandert in rap tempo. Elk jaar komen er digitale en technologie gedreven toepassingen bij. Het internet is niet meer weg te denken. Dat biedt geweldige nieuwe mogelijkheden. De

Prof. dr. W. Ph. (Wouter) Stol

NHL Hogeschool, Politie Academie, Open Universiteit

De verdergaande digitalisering is een grote uitdaging voor onze samenleving. Het vraagt inspanningen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, niet alleen reactief maar ook proactief. We

Dr. M. (Marcel) Spruit

Haagse Hogeschool

De cyberwereld brengt cyberdreigingen. Daarop anticiperen begint met meer aandacht voor cybersecurity in het onderwijs. Daarnaast is onderzoek nodig, niet alleen technisch, maar ook op het gebied

Ing. P. (Petra) van Schayik

CEO Compumatica

Mijn persoonlijke motivatie is daarin gelegen dat ik graag een positieve en actieve bijdrage lever om de digitale wereld een stuk veiliger te maken. Daarvoor is een nauwe samenwerking tussen

P. (Pieter) Jansen

CEO Cybersprint

De beste ethische hackers van de wereld komen nog altijd uit Nederland. Helaas vertrekken veel van deze securityspecialisten naar andere landen. Ondanks de inzet van Nederland op

Dr. M. (Maarten) Bodlaender

Philips Security Technologies

Het is fascinerend voor mij om te zien hoe snel software de levensader van onze maatschappij wordt. Een groeiend zorgpunt is dat de security technologieën en regelgevingen, nodig voor een veilige-

Ir. W.M.G. (Raymond) Doijen

Afdelingshoofd Expertise en Advies Nationaal Cyber Security Centrum (Ministerie van Justitie & Veiligheid)

In onze gedigitaliseerde samenleving, is de doorontwikkeling van cyber security kennis en innovatie – vanuit een multi-disciplinair perspectief – cruciaal. Dit is één van de strategische

Ir. D.E.O. (Olaf) Streutker

Olaf Streutker, Strategisch Adviseur, CISO, ABN AMRO

Eén van de grote zorgpunten het beschikbaar krijgen en houden van voldoende security kennis. Als bankensector zien we de noodzaak om meer samen te werken, te leren van elkaar, krachten te bundelen

Rene Treur

Ministerie van Defensie

Prof.dr.ing. J.M. (Paul) Havinga

TNO, Universiteit Twente