Adviesraad

De Adviesraad is een afspiegeling van het brede cyber security veld (PPS). Onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid zijn hierin  vertegenwoordigd. De Adviesraad adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur van dcypher en zo nodig (via de directeur) ook de initiatiefnemers.

Klik hier voor een overzicht van de adviesraadleden 

AR.png

Foto Adviesraad juni 2016 gemaakt door Sjoerd van der Hucht. (vlnr) Joost Visser, Wouter Stol, Marcel Spruit, Herbert Bos, Maarten Bodlaender, Petra van Schayk, Dick Brandt, Jaya Baloo, Erik Poll, Hans Folmer, Jan Piet Barthel, Wim Hafkamp en Raymond Doijen. (Michel van Eeten, Paul de Jager en Sandro Etalle ontbreken op de foto)

Sinds de zomer van 2018 neemt Elanor Boekholt-O'Sullivan de rol van Hans Folmer in de Adviesraad over.