Akkoord over spoedwet digitale besluitvorming

8 april 2020

Gemeenteraden en andere decentrale overheden kunnen digitaal besluiten gaan nemen. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming.  
 
Digitale beraadslagingen waren al toegestaan, maar het ontbrak nog aan de mogelijkheid rechtsgeldige besluiten te nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september met de mogelijkheid om te verlengen. Fysieke vergaderingen zijn en worden echter niet verboden.

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is blij dat er door vele partijen hard gewerkt is om deze spoedwet in zo’n korte tijd in werking te laten treden. 'Door de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus kwamen gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van waterschappen vrijwel niet meer bijeen. Het is belangrijk dat het openbaar bestuur juist in deze periode verder kan.'

Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem bij alle leden beschikbaar zijn. Bovendien moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In de wet is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden is te kiezen voor een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding die rust op stemmingen over personen.

meer informatie