Alert Online Oktobermaand

01-10-2020

Oktober is de European Cyber Security Month. In deze periode organiseren partners activiteiten onder de vlag van Alert Online waarbij cybersecurity onder de aandacht komt te staan van medewerkers, klanten en hun directe omgeving.


Alert Online Thema 2020: Leren in de praktijk

Het belang van cybersecure gedrag is actueler dan ooit. Door corona is een groot deel van Nederland van de ene op de andere dag anders gaan werken, veel vanuit huis. We hebben juist de afgelopen periode gezien dat cybercriminelen zich daar niet door laten weerhouden en niet stilzitten. We zijn benieuwd wat uw ervaringen zijn; welke maatregelen heeft u genomen? Waar heeft u behoefte aan op het gebied van cybersecurity awareness voor uzelf, uw organisatie of uw medewerkers? Hoe kunnen we samen Nederland bewuster maken van digitale veiligheid? Dat is de rode draad in de campagne. Dit jaar is specifiek gekozen voor het thema leren in de praktijk.

Via het jaarlijkse cyberbewustzijnsonderzoek kan inzicht verkregen worden wat de status is van de kennis en de praktijk van het 'gewoon doen' en leren in de praktijk. Op de campagnewebsite www.alertonline.nl zal het onderzoek te vinden zijn, maar ook welke activiteiten plaatsvinden in de cybersecuritymaand. Daarnaast wordt verwezen naar onze kennispartners veiliginternetten.nl en het digital trust center voor concrete tips en instructies.


Over Alert Online
Alert Online is een paraplucampagne waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen. In de afgelopen jaren werd Alert Online georganiseerd door de NCTV. Inmiddels is dit stokje overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.