Als één AiO vanuit meer dan twee disciplines begeleid wordt (bijvoorbeeld informatica, economie en rechten, ingeval van een multidisciplinair onderzoek) hoe verdeel je dan de subsidie?

Aannemende dat de matching aan de voorwaarden voldoet, kunnen de hoofdaanvrager en de medeaanvragers de subsidie verdelen volgens een (in de begroting opgenomen) onderling overeengekomen verdeelsleutel, bijvoorbeeld 0,9 naar kennisinstelling A waar zowel de AiO als begeleider A is aangesteld, 0,05 naar kennisinstelling B, in casu begeleider B, 0,05 naar kennisinstelling C, in casu begeleider C.

Nb. Er is geen grens gesteld aan het aantal mede-aanvragers.