Analyse van 10 jaar onderzoek naar digitalisering bij de rijksoverheid

3 april 2020

De Algemene Rekenkamer heeft drie factsheets gemaakt over haar bevindingen in de afgelopen 10 jaar als het gaat om digitalisering en de inzet van ict bij de rijksoverheid. Daarbij is specifiek gekeken naar drie zaken: het streven om gebruikers van ict centraal te stellen, het realiseren van digitale doelstellingen en het kunnen controleren van de digitalisering. De Rekenkamer constateert herhaaldelijk “dat de gestelde ambities niet goed in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie”.

Nieuwsbericht Algemene Rekenkamer
Factsheets Algemene Rekenkamer (pdf)