APS: Onderzoek opzet Nationaal Cyber Testcentrum van start

4 april 2016

Het landelijke veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) en TNO kunnen starten met onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een nationaal cyber testcentrum. Het  testbed kan de digitale veiligheid en weerbaarheid van vitale infrastructuren, zoals water, energie, telecom en die van de gezondheidszorg toetsen en verbeteren.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) trekt 200.000,- euro uit voor het onderzoek en de aanstelling van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker moet de komende maanden aan de slag gaan om samen met toekomstige gebruikers te komen tot een plan hoe een cyber testcentrum ideaal gezien zou werken.  

Bescherming vitale infrastructuur noodzaak

"De noodzaak voor een goede bescherming van de Nederlandse vitale infrastructuur is van groot belang", aldus de Haagse wethouder Kenniseconomie Ingrid van Engelshoven. "Digitale automatiseringssystemen van telecomproviders tot energiemaatschappijen moeten opgewassen zijn tegen cyberaanvallen. Een nationaal cyber testcentrum kan ons daarbij helpen". 

Economische kansen

Een Nationaal Cyber Testbed biedt economische kansen voor de regio. Het onderzoek, de experimenten, het onderwijs, de demonstraties en de nieuwe samenwerkingsverbanden versterken het economisch vestigingsklimaat. Het is de verwachting dat zich rond een nationaal cyber testcentrum bedrijven en kennisinstellingen zullen vestigen die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Nederland kan zich met een cyber testbed in Europa onderscheiden door innovaties op het gebied van veiligheid. Het Nationaal Cyber Testbed zorgt er bovendien voor dat Nederlandse partijen niet langer hoeven uit te wijken naar de VS of Singapore om de veiligheid van digitale voorzieningen te testen.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

https://www.thehaguesecuritydelta.com/