AVG bestaat een jaar: wat hebben we geleerd?

7 juni 2019

Een jaar gelden werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; GDPR) van kracht. Tal van artikelen vragen zich af wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. In navolging van wat de Amerikaanse denktank ITIF eerder dit jaar schreef, wordt veel geklaagd over de negatieve gevolgen van de regels op innovatie en de digitale economie. Voorbeelden zijn artikelen van Irish Tech News en van de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Er zijn echter ook tegengeluiden, zoals van Politico en Bits of Freedom. Zij vinden dat de bescherming van personen nog niet ver genoeg gaat. Iedereen vraagt om ingrijpen van de Europese regelgevers.

Artikel Irish Tech News
Artikel IAPP
Artikel Politico
Artikel Bits of Freedom
Artikel ITIF