Bedrijfsleven wil uitbouw succesformule beroepsonderwijs

1 april 2017

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Dat doen ze in reactie op de eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. De evaluatie constateert dat het concept van de centra werkt, dat de centra positieve effecten hebben voor bedrijven, scholen en het hele innovatiesysteem en dat de centra toekomstperspectief hebben als vernieuwingsinstrument.

Nieuwsbericht Platform B├Ęta Techniek
Auditrapportage (pdf)