Belang innovatie, onderwijs en ondernemerschap onderschat

8 september 2016

CPB onderschat belang innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor productiviteitsgroei. Het model waarmee het CPB de korte- en middellangetermijneffecten van verkiezingsprogramma’s doorrekent, biedt geen mogelijkheden om de effecten van investeringen in ondernemerschap, menselijk kapitaal en innovatie op de productiviteitsgroei te berekenen. Dat concludeert een studie van de Rabobank. Een eigen model van de bank laat zien dat deze pijlers van de productiviteit al op korte termijn een belangrijke invloed uitoefenen. De bank adviseert de overheid een coherent investeringspakket te ontwikkelen dat de groei van innovatie, onderwijs en ondernemerschap bevordert.

Artikel Rabobank