Belangrijke mededeling over dcypher

1 oktober 2020

Het platform dcypher bestaat per 1 oktober 2020 niet meer. De verschillende departementen hebben, onder leiding van het ministerie van EZK, besloten een nieuw platform op te zetten, als vervolg op dcypher. Deze website zal niet langer worden onderhouden, maar blijft vooralsnog wel toegankelijk. Zodra er over het vervolg nieuws valt te melden, zal het betreffende nieuwsbericht op deze website worden geplaatst, dan wel hiernaar worden verwezen.