Beleidsgroep interdepartementaal overleg dcypher (Bidod)

De Beleidsgroep is het collegiaal overleg waarin het beleid aangaande cybersecurity van de oprichters behalve met de directeur dcypher ook onderling wordt afgestemd. Activiteitenplannen worden op hoofdlijnen aan de Beleidsgroep ter instemming voorgelegd. De Beleidsgroep stelt waar nodig en mogelijk personeel aan het platform ter beschikking en adviseert het Idod. De beleidsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen op het niveau van leidinggevende:

  • Hoofd Afdeling Cyber Security Beleid van de Directie Cyber Security (J&V)
  • Senior Beleidsadviseur Cyber Security van de Directie Regeldruk ICT-Beleid (EZK)
  • Dossierhouder Cyber Security van de Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering (OCW)
  • Hoofd Wiskunde & Informatica (NWO-ENW)