Beleidsuitdagingen van ‘big data’ (naast privacy)

7 oktober 2016

De benutting van ‘big data’ heeft een enorm economisch en maatschappelijk potentieel, maar levert ook een aantal grote uitdagingen voor beleidsmakers op. De bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens krijgt inmiddels veel aandacht, maar er zijn ook andere grote datagerelateerde problemen waarvoor beleid nodig is. Denk daarbij aan het eigenaarschap van en de rechten op data, eisen aan opslagplaatsen, tekorten aan geschoolde arbeidskrachten en de mogelijke digitale tweedeling van de maatschappij. De European Parliamentary Research Service schreef er een briefing over. Een artikel van de Europese denktank Bruegel wijst erop dat ook de beleidsontwikkeling en ‑uitvoering en de politieke besluitvorming zelf eveneens veranderen door big data. Politici en beleidsmakers doen er goed aan om zich hier actief mee te bemoeien.

Briefing EPRS (pdf)
Artikel Bruegel