Bent u zich bewust van de risico's van cyberspionage?

23 mei 2017

Geregeld wordt gesproken over trucs van criminelen om uw computer binnen te dringen. Veel minder bekend is de dreiging van statelijke actoren, andere landen dus, die proberen gevoelige informatie van bedrijven en overheidsinstellingen te ontvreemden.

Statelijke actoren gebruiken soms dezelfde technieken als het criminele circuit, maar de economische schade is vaak veel groter.

Andere landen zijn meestal uit op civiele en militaire bedrijfsgeheimen, gevoelige onderhandelingsinformatie of de mogelijkheid om op afstand bedrijfssystemen te bedienen.

Brochure voor bewustwording cyberspionage

De bewustwording over dit type dreiging wordt steeds groter, maar bedrijven en instellingen weten nog onvoldoende hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen. De AIVD en de MIVD adviseren daarom regelmatig over preventieve maatregelen. Ter ondersteuning van dit advies is nu een brochure uitgebracht, waarmee bedrijven en instellingen ook zelfstandig aan de slag kunnen.

De brochure wordt meegenomen ter ondersteuning van de adviesgesprekken, maar kan ook individueel worden aangevraagd via de website van de AIVD en de website van het ministerie van Defensie.

Brochure met context en concrete maatregelen

In de brochure wordt enerzijds uitgelegd waar ‘decision makers’ op moeten letten. Anderzijds bevat het een lijst aan maatregelen om de dreiging te minimaliseren. Op deze manier wordt het hoogste managementniveau binnen een bedrijf bewust gemaakt van de dreiging. De ICT-afdeling kan vervolgens gelijk aan de slag, om de digitale veiligheidssituatie te verbeteren.

De brochure is vandaag door de directeur-generaal van de AIVD Rob Bertholee gepresenteerd op het symposium 'Grip op cyberscurity' van het iBestuur. Daarbij sprak de directeur-generaal over waarom cybersecurity bestuurders aangaat.

https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2017/05/22/bent-u-zich-bewust-van-de-risicos-van-cyberspionage