Bijdrage AWTI voor Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid

17 juni 2020

Op 24 juni spreekt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het wetenschapsbeleid. Op de agenda staat ook het AWTI-advies ‘Versterking van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’. Kern van het advies is dat de overheid moet komen tot een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst en een bijbehorende ingrijpende netwerk-aanpak voor de transities die nodig zijn. Hierin heeft de wetenschap een belangrijk rol. De AWTI heeft de Kamer vorige week een position paper gestuurd over het advies.

Positon paper (pdf)
Advies (pdf; februari 2020)