Binnen universiteiten wordt leven lang leren standaard

16 januari 2019

Het is vanzelfsprekend dat in de volle breedte van de universiteiten leven lang leren een vast onderdeel van het primaire proces moet worden en het langzaamaan ook aan het worden is. Binnen mijn eigen, Utrechtse, universiteit kent het een lange geschiedenis, bestaat het in allerlei vormen en op verschillende plaatsen, en zijn de inhoud en deskundigheid meer dan ooit aanwezig om een breder en meer divers aanbod te ontwikkelen. 

Die ontwikkeling komt steeds meer in een stroomversnelling terecht, maar tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen. In dat verband is kan het helpen wanneer universiteiten zich niet alleen verhouden tot dat deel van het hoger onderwijs waarvoor de overheid verantwoordelijkheid neemt én is het behulpzaam om te kijken naar de dynamiek van onderzoek aan universiteiten.

Meer behoefte aan flexibiliteit

Over de noodzaak van Leven-Lang-Leren bestaat nauwelijks meer discussie. Dat geldt zowel voor wat nodig is voor een innovatieve kenniseconomie als voor het op peil houden van de motivatie, de prestaties en de duurzame inzetbaarheid van professionals. Daardoor neemt de behoefte aan meer flexibiliteit toe evenals de behoefte aan een grotere variatie aan opleidingsmogelijkheden na de initiële opleiding. Circulatie van nieuwe kennis en inzichten, geïnspireerd blijven als professional, verbindingen met nieuwe kennisdomeinen in een veranderende arbeidsmarkt, het vinden van antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken; het zijn de kernbegrippen die het denken over Leven-Lang-Leren aan universiteiten bepalen.

Meer informatie
 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda