Boekje US-NL Cooperation in cyber security research

De National Science Foundation (NSF), het Department of Homeland Security (DHS), de Dutch Research Council (NWO) en het ministerie van Justitie en Veiligheid financierden gezamenlijk cybersecurity-onderzoek. In dit boekje worden vijf van de dertien gezamenlijke onderzoeksprojecten beschreven die de afgelopen jaren zijn bekroond in het kader van een verdrag over bilaterale onderzoekssamenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten. De betrokken wetenschappers praten over de toegevoegde waarde van het werken met collega's aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
Booklet US NL

Lees hier het Booklet US-NL
Cooperation in cybersecurity research

of download het in pdf