Bureau

De uitvoering van de taken van dcypher ligt in handen van het dcypher bureau. Het bureau ondersteunt de directeur in de uitvoering van de missie en het meerjaren beleidsplan. Het bureau bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. Activiteiten en taken uit vastgestelde jaarplannen worden veelal op projectbasis in teams van wisselende samenstelling uitgevoerd.

Klik hier voor een overzicht van de bureauleden

Flexibel team Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016 
Foto flexibel team Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016 gemaakt door Sjoerd van der Hucht (ltr) Mariska Warnars, Karin van Es, Henk de Poot, Chris van 't Hof, Juul Brouwers, Jan Piet Barthel, Naomi Messing & Joep van Wijk