Bureau

De uitvoering van de taken van dcypher ligt in handen van het dcypher bureau. Het bureau ondersteunt de directeur in de uitvoering van de missie en het meerjaren beleidsplan. Het bureau bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. Activiteiten en taken uit vastgestelde jaarplannen worden veelal op projectbasis in teams van wisselende samenstelling uitgevoerd.

Klik hier voor een overzicht van de bureauleden

bureau juni 2019
Heidag dcypher bureau juni 2019 (vlnr) Jan Piet Barthel, Nicolas Castellon, Karin van Es, Fred van Noord, Naomi Messing, Melanie Lemmen & Juul Brouwers