Call HTSM 2019

9 april 2019

De call HTSM 2019 staat open voor financieringsaanvragen voor toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen & Materialen. Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten (of vergelijkbare posities) met een vaste aanstelling of een tenure track positie.

Waarvoor

De call HTSM van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is een uitvloeisel van het topsectorenbeleid. NWO-domein TTW daagt onderzoekers en bedrijven uit gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), om zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te versterken. Tevens is NWO voornemens om het voor gehonoreerde onderzoeksaanvragen in de Call HTSM 2019 mogelijk te maken om het voorgestelde onderzoek te integreren met maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) onderzoek.

Meer informatie