Call voor de Preparory Action for Defence Research

29 april 2019

In aanloop naar het grote European Defence Fund, voert de Europese Commissie enkele voorbereidende activiteiten uit. Een daarvan richt zich op het defensie-onderzoek. Dit programma heeft de naam Preparatory Action for Defence Research (PADR) gekregen en kent een looptijd van 2017-2019. In 2019 is de laatste call in het PADR programma en wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd in internationale projecten voor het doen van onderzoek dat van belang is voor defensie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
•    Electromagnetic Spectrum Dominance
•    Future Disruptive Defence Technologies, waaronder: 

  • Open (niet voorgeschreven), 
  • Autonomous position, navigation, timeservices without satellites, 
  • Artificial Intelligence, 
  • Quantum technologies, 
  • Long-range effects, 
  • Augmenting soldier capacity

•    Interoperability standards for military unmanned systems

Op 21 maart zijn de calls in het PADR programma geopend en u kunt tot 28 augustus projectvoorstellen indienen. Via de “Funding and tenders” pagina is het werkprogramma op te vragen en kunnen voorstellen worden ingediend.

Alleen voor de open call in Future Disruptive Defence Technologies wordt een twee-staps procedure gebruikt. De eerste ronde sluit daarbij op 3 september 2019, de tweede ronde zal sluiten op 30 januari 2020.