Call voor het European Defence Industrial Development Programme

29 april 2019

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) is een tweejarig programma waarmee de Europese Commissie (EC) ontwikkel-activiteiten wil stimuleren in het defensiedomein en daarmee de Europese defensie-industrie wil versterken. In totaal is er 500 miljoen euro beschikbaar om met behulp van internationale consortia te werken aan projecten die van belang zijn voor defensie.

Doordat de projecten een hoger TRL niveau kennen en dicht op de markt staan, zal de vergoeding van de EC niet alle kosten dekken. In het voorstel is het noodzakelijk uit te leggen hoe de overige financiering wordt afgedekt. Er moet worden samengewerkt tussen minimaal drie landen uit de Europese Unie en minstens twee defensies moeten het project steunen. De projecten richten zich op het doen van studies, het maken van ontwerpen of prototypes, testen, kwalificeren of certificeren van producten, en het ontwikkelen van technologieën die de efficiëntie gedurende de levenscyclus van defensieproducten verhoogt.

In het bijgesloten werkprogramma is meer te lezen over de voorwaarden voor deelname en welk type projecten gevraagd worden. Er zijn 9 calls waarbinnen projecten worden gevraagd:

  1. Multipurpose unmanned ground system
  2. Permanent air or space capabilities for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and communication, tactical Remotely Piloted Air Systems (RPAS) and sensor suite for integration into air-traffic management
  3. Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing
  4. Positioning, Navigation and Timing (PNT) and satellite communication capabilities
  5. European Command and Control (C2) system from strategic to tactical level
  6. Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities
  7. Air combat capabilities
  8. Future naval platforms and related technologies
  9. Innovative and future-oriented defence solutions

De calls in het EDIDP zijn op 4 april geopend en sluiten op 29 augustus 2019.  Projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij de EC op USB-stick of CD-ROM. De precieze informatie is te vinden in het werkprogramma en op de website van de Europese Commissie.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents