Campus Fryslân Rijksuniversiteit Groningen

Door recente ontwikkelingen in de digitalisering zijn steeds meer partijen betrokken geraakt bij beveiligingsvraagstukken. 'Security en digitalisering' beperkt zich immers niet tot cybercriminaliteit en heeft dus gevolgen voor zowel politie als justitie. Het houdt zich ook bezig met kwesties van toezicht en handhaving van de openbare orde, zowel online als offline openbare orde. Overheidsinstanties moeten beslissen welke strategieën zij moeten toepassen om met dergelijke belemmeringen en problemen als gevolg van digitalisering om te gaan.

Op de arbeidsmarkt is er een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel dat in staat is om ontwikkelingen in de digitale samenleving te interpreteren en daarop te reageren. Deze masterprogramma's zijn ontworpen om aan deze vraag te voldoen en studenten voor te bereiden op een carrière binnen dit veld.

In dit programma werk je intensief samen met universitaire partners in zowel de private als de publieke sector om inzicht te krijgen in de real life problemen die organisaties tegenkomen. Je doet praktijkervaring op in het werken in een publieke context op het gebied van digitaliseringsproblemen. Afgestudeerden van het programma zijn goed toegerust om dergelijke problemen te bespreken en aan te pakken, zowel in academisch onderzoek als in politieke of overheidsorganisaties of het bedrijfsleven.

Meer over Governance & Law in Digital Society.

Deze opleiding is op de  Faculty campus in Leeuwarden (dus niet in Groningen)

Meer informatie

Rijksuniversiteit Groningen

Bezoek:
Sophialaan 1
8911 AE Leeuwarden

Post:
Postbus 72    
9700 AB Groningen  

Tel:
+31 (0)50 363 9111