Capgemini helpt vitale sectoren bij securityoverleg

28 februari 2020

Consortium van zes organisaties ondersteunt sectoren bij overleg en kennisdeling over cybersecurity.

Een consortium geleid door Capgemini Invent gaat vitale sectoren in de Europese Unie ondersteunen bij overleg en kennisdeling over cybersecurity. In zogeheten Information Sharing and Analysis Centers (Isac’s) wisselen organisaties gevoelige informatie uit over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen. De Europese Commissie is de komende drie jaar opdrachtgever.  
 
Capgemini Invent specialiseert zich sinds september 2018 in consulting, digitale innovatie en transformatie. Het bedrijfsonderdeel van de gelijknamige dienstverlener werkt voor deze Europese opdracht samen met TNO, Intrasoft (Luxemburg), DFN Cert (Duitsland) en Spark Legal Network (België). Deze partijen leveren technische en sociaal-wetenschappelijke expertise. Het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ondersteunt de partners in het consortium.
 
Professionalisering

In diverse Europese sectoren bestaat al een overlegorgaan ter versterking van de cybersecurity. Het zijn grote spelers op het gebied van energie, financiële dienstverlening, spoorwegen en luchtvaart. Het consortium gaat hen ondersteunen en helpen bij verdere professionalisering. 

Sectoren die een overlegplatform overwegen, zoals de zorg, scheepvaart en watervoorziening, kunnen een beroep doen op het consortium. De reeds bestaande Isac’s, zoals de FI-Isac van de financiële dienstverleners en de EE-Isac van de energiebedrijven, delen hun ervaringen.

Vanuit de Europese Commissie begeleidt Enisa de sectorale overlegorganen en het consortium. Enisa is het Europese Agentschap voor Cybersecurity. Deze organisatie is gevestigd in Athene.

Meer informatie