Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid WRR

1 april 2019

Catrien Bijleveld benoemd tot raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op voorstel van de ministerraad heeft minister-president Rutte ermee ingestemd om Catrien Bijleveld voor te dragen voor benoeming tot lid van de WWR. Haar benoeming gaat in op 1 december 2019.

Bijleveld zal per december twee dagen in de week beschikbaar zijn voor de WRR. Over haar benoeming zegt ze: “Maatschappelijke ontwikkelingen over een lange termijn onderzoeken vanuit een multidisciplinair perspectief, dat is precies wat mij aanspreekt als wetenschapper. Het feit dat WRR-adviezen direct bij de regering terechtkomen is nog eens een pré.”

Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld is naast hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de VU, sinds 2014 directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Daarnaast is ze lid van onder andere de KNAW. Haar onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op onderzoek naar criminele carrières en (experimenteel) onderzoek naar de effectiviteit van interventies, jeugdige zedendelinquenten, historische trends en de intergenerationele doorgifte van delinquent gedrag.

Meer informatie