CBS: interneteconomie onderstreept impact digitalisering

21 oktober 2016

Voor het eerst is de Nederlandse interneteconomie door het CBS in kaart gebracht. Dat is gebeurd door een combinatie van big data met reguliere CBS-statistieken. De interneteconomie voorzag in 2015 in 345 duizend banen en een omzet van 104 miljard euro. Het betreft hier webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. De 16 duizend bedrijven in deze categorie, met een omzet van 71 miljard euro, zijn goed voor 273 duizend banen. Nederland ICT vindt dit onderzoek belangrijk en rekent erop dat dit zijn weerslag zal vinden in het beleid van het kabinet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de bedrijven nog onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheden die het internet biedt. https://www.nederlandict.nl/news/cbs-onderzoek-interneteconomie-onderstreept-impact-digitalisering/