“Computeronderwijs moet ingrijpend verbeteren”

13 juni 2016

Er is een groeiende vraag naar computerspecialisten. Hoewel er vorderingen worden gemaakt in het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), staat het onderwijs in de computerwetenschappen nog maar in de kinderschoenen. En dan gaat het om veel meer dan omgaan met computers en coding. De Amerikaanse denktank ITIF roept beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat het voortgezet en het hoger onderwijs hier veel meer aandacht aan gaan besteden. Het rapport ‘Skills for a Digital World’ van de OESO zet uiteen welke vaardigheden precies nodig zijn in de digitale economie. Een artikel van Information Age vertelt dat de vraag naar dataspecialisten in het VK de komende jaren enorm zal gaan groeien. Er zijn initiatieven om extra Britten op te leiden en talent aan te trekken uit China en India, maar de overheid en het bedrijfsleven zullen meer moeten doen om een tekort aan talent te voorkomen.