Computerwet verhoogt pakkans online crimineel

4 maart 2019

De wet Computercriminaliteit III is sinds afgelopen vrijdag 1 maart 2019 van kracht. Politie en justitie mogen vanaf nu heimelijk en op afstand onderzoek doen in computers. Ook krijgen opsporingsambtenaren de ruimte om gegevens ontoegankelijk te maken of te kopiëren. Daarnaast mogen ze communicatie aftappen of observeren. 

De wet is op 21 december 2016 aangenomen en treedt nu dus in werking. Voor alle onderzoekshandelingen geldt dat er een machtiging nodig is van de rechter-commissaris, op verzoek van de officier van justitie. Ook wordt de inzet van de bevoegdheid getoetst door de Centrale Toetsingscommissie, een adviesorgaan binnen het Openbaar Ministerie.
 
Aftappen

Politie en justitie kunnen nu heimelijk en op afstand computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties. Dat kan een desktop zijn, een mobiele telefoon of een server. De wet geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid om daarna verschillende onderzoekshandelingen te verrichten. Zo kunnen ze gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren, maar ook communicatie aftappen.
 
Virtueel lokprofiel

De wet voorziet in meer bescherming voor minderjarigen. Het wordt mogelijk lokpubers in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken. Tot nu toe kon de Nederlandse politie weliswaar lokpubers (volwassen politierechercheurs die zich voordoen als minderjarigen) inzetten, maar de ingezamelde informatie had geen waarde, omdat er geen sprake was van een strafbaar feit. Het ging immers niet om echte minderjarigen.

De Nederlandse politie kan nu ook Sweetie gaan inzetten, een virtueel lokprofiel bij de opsporing en mogelijke berechting van online kindermisbruikers, zo meldt Terres de Homes. Sweetie is een virtueel Filipijns tienjarig meisje dat door Terre des Hommes is ontwikkeld. Ze ontmaskerde in 2013 in tien weken tijd wereldwijd duizend individuen uit 71 landen die op zoek waren naar seks met kinderen. Hans Guijt, projectleider van Sweetie: ‘Het is de enige manier om effectief en efficiënt webcamkindersekstoerisme te stoppen. Je moet zelf online gaan.'
 
Malafide verkoop en heling

Daarnaast kunnen malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, nu strafrechtelijk worden vervolgd. Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. De strafbaarstelling dient om ook strafvervolging te kunnen instellen tegen degene die over gegevens van anderen beschikt zonder dat bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.