Consultatie opvolger Horizon 2020 programma

16 juli 2019

Horizon 2020 is het grootste R&D programma van de Europese Commissie en heeft een looptijd van 2014-2020. Er wordt volop gebruik gemaakt door Europese en internationale organisaties van dit programma en het draagt bij aan de kennis- en industriële ontwikkeling in de Europese Unie. Na 2020 wil de EU dit succes voortzetten in de opvolger van het Horizon 2020 programma, dat de naam Horizon Europe kent. De Europese Commissie werkt samen met de lidstaten en het Europees parlement aan dit nieuwe R&D programma, maar is ook benieuwd wat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers aan ideeën hebben. Daarvoor is een consultatie open gezet, waar tot 8 september terugkoppeling kan worden gegeven over het Horizon Europe plan. Er is een pagina waar achtergrondinformatie over de enquête kan worden gevonden, en een tweede waar de enquête zelf te vinden is.