Consumentenbond start meldpunt data-discriminatie

18 november 2016

De Consumentenbond start een meldpunt voor data-discriminatie. Dat moet inzicht geven in hoeverre consumenten de dupe zijn van de manier waarop bedrijven gegevens analyseren over de kredietwaardigheid van klanten. Volgens de bond zijn die analyses vaak verouderd en ondoorzichtig. De organisatie wil de omvang van data-discriminatie in kaart brengen en de werkwijzen van bedrijven blootleggen.

De bond zegt regelmatig meldingen te krijgen van consumenten die onterecht geweigerd worden als klant of vooraf moeten betalen op basis van een negatieve kredietscore. 'Het doel van dit meldpunt met de naam 'Dupe van je data' is onderzoeken hoe groot het probleem van datadiscriminatie precies is en welke problemen consumenten hiervan in de praktijk ervaren. Ook willen we een beeld vormen van de werkwijze van de betrokken bedrijven en instanties', schrijft de bond.

De belangenorganisatie schrijft: 'Kredietinformatiebureaus zoals EDR, Experian en Focum verzamelen allerlei informatie over consumenten en maken op basis daarvan een kredietscore voor andere bedrijven. Webwinkels, telecomaanbieders of energieleveranciers kunnen die registraties dan ook nog koppelen aan eigen gegevens, zoals de bestelhistorie. Soms weigeren ze klanten of laten ze klanten vooraf betalen op basis van de verzamelde informatie, terwijl de registraties van kredietinformatiebureaus nogal eens verouderd of onjuist blijken te zijn.'

De bond noemt cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat 1 op de 5 bedrijven analyses uitvoert op big data. Volgens de belangenorganisatie moeten consumenten fouten in registraties over kredietwaardigheid zelf rechtzetten en hebben consumenten geen zicht op de gegevens die bedrijven over hen verzamelen. 'Als ze duidelijkheid willen, worden ze bovendien vaak van het kastje naar de muur gestuurd.'

Om een beeld te krijgen van de omvang van data-discriminatie waar consumenten in de praktijk tegen aanlopen en de werkwijze van bedrijven en datahandelaren, heeft de Consumentenbond dus een meldpunt geopend. Daar staat ook een stappenplan en voorbeeldbrieven voor consumenten die inzage willen in hun gegevens of die verkeerde of verouderde gegevens recht willen laten zetten.

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-innovation/5880127/250449/consumentenbond-start-meldpunt-data-discriminatie.html