Cyber-industrie ontmoette wetenschap

11 juni 2019

Op maandag 27 mei 2019 ontmoetten vertegenwoordigers van de cybersecurity branche, deels verenigd in 'Cyberveilig Nederland' (CVNL), cybersecurity wetenschappers in Utrecht.

Het doel van de bijeenkomst was van elkaar te leren, na te denken over een gedeelde agenda, waaruit commitment blijkt, en de toegevoegde waarde te identificeren die zowel industrie als wetenschap elkaar kunnen bieden. De wens om samen te werken in echte projecten beperkt zich niet tot de cybersecurity-industrie. De (grote) bedrijven, die afhankelijk zijn van veilige en betrouwbare digitale infrastructuren, zullen ook worden betrokken. Denk aan de financiële sector, gezondheidssector, telecomsector, enzovoorts.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden zeven verschillende academische kennisinstellingen hun cybersecurityonderzoek en vertelden over bestaande en mogelijke toekomstige samenwerkingsmogelijkheden met de industrie. Dit culmineerde in een zeer levendige discussie onder leiding van prof. Bart Jacobs.

Deze ronde tafel werd door CVNL en dcypher gezamenlijk georganiseerd. Onze bedoeling is om samen met VNO-NCW een follow-up rondetafelbijeenkomst te houden. Daarbij verwachten we meer klanten uit de cybersecurity-industrie en enkele wetenschappers uit de sociale - en menswetenschappen rond de tafel. De rollen zullen dan zijn omgedraaid: de bedrijven presenteren zichzelf en hun (kennis) behoeften en het onderzoeksdomein reageert.

Terugkijkend op deze eerste ronde tafel kunnen we concluderen dat een volgende belangrijke steen is gelegd bij het bouwen van een ecosysteem voor cyberbeveiliging.