Cyber Readiness Index: overwegend positief voor Nederland

15 mei 2017

De kernconclusies van de Cyber Readiness Index (CRI) voor Nederland zijn overwegend positief. Nederland is op de goede weg bij het verder versterken van de digitale veiligheid: dat blijkt uit een heldere visie, relevante strategieën en ambitie. De kanttekeningen die de onderzoekers van het Potomac Institute plaatsen, is dat er meer (financiële) middelen moeten worden uitgetrokken om bij te blijven bij de ambities op het gebied van cyber security.

Deze week presenteert Melissa Hathaway, onderzoeker van het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies, de Cyber Readiness Index voor Nederland op de International One Conference in Den Haag.

Nederland onderzoekt en is innovatief

Ons land doet het ook goed op het gebied van onderzoek en innovatie. Het budget dat beschikbaar is, wordt effectief en efficiënt ingezet.  De CRI is gemaakt in opdracht van de NCTV. Hathaway heeft eerder vergelijkbare onderzoeken gedaan voor de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, India en Japan.

(Blijven) investeren en informatiedeling stimuleren

De onderzoekers zien het als een aandachtspunt dat centrale besturing ontbreekt, omdat we - naar goed Nederlands gebruik - op het gebied van cyber security investeren in publiek-private samenwerking. Verder mag de informatiedeling vanuit de private sector meer worden gestimuleerd. Met de nieuwe wet Gegevensverwerking en Meldplicht Cybersecurity, die nu voorligt bij de Eerste Kamer, wordt hiervoor een stevige basis gelegd.

“Nederland zet een mooie prestatie neer”

Patrica Zorko, Directeur Cybersecurity van de NCTV over het rapport: "Uit het rapport van Hathaway blijkt duidelijk dat Nederland een mooie prestatie heeft neergezet door met bescheiden middelen stevige resultaten te boeken in het digitaal veilig houden van Nederland. Ik ben blij dat wordt bevestigd dat Nederland op de goede weg is. Het rapport benadrukt ook hoe belangrijk goede samenwerking tussen overheid en bedrijven is om digitale veiligheid op orde te houden.

De grootschalige ransomware-campagne die wereldwijd plaatsvond benadrukt dat belang eens te meer. Daarom moeten we in Nederland blijven investeren in cybersecurity en goede samenwerking en deze de komende jaren verbreden. Alleen dan kunnen we Nederland digitaal veilig houden."

One Conference

Melissa Hathaway biedt het onderzoeksrapport aan op de One Conference in Den Haag. Herna Verhagen, CEO Post NL en opsteller van het adviesrapport Digitaal Droge Voeten in opdracht van de Cyber Security Raad, en Patricia Zorko, Directeur Cybersecurity en plv. NCTV nemen het rapport in ontvangst.

Het ministerie van Economische Zaken en het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van de NCTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie organiseren de International One Conference op 16 en 17 mei in Den Haag.

 

https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/cyber-readiness-index-overwegend-positief-voor-nederland.html