Cyber Security Competence Centres

31 januari 2018

In september 2017 is er een mededeling gepubliceerd over "Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU". Met deze mededeling heeft de Europese Commissie aangegeven een netwerk van cybersecurity competence centres op te willen zetten. Dit netwerk moet bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van technologie in de cyber security sector. Een eerste stap die nu wordt ondernomen is het in kaart brengen van de bestaande cyber security centra.

Op https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey staat een vragenlijst die u kunt beantwoorden om uw cyber security centre verder kenbaar te maken.