Cybercrime bij 50 procent van de kleine bedrijven

8 oktober 2018

Met het doel om geld of informatie te verkrijgen hebben cybercriminelen bij meer dan de helft van de kleine bedrijven gepoogd binnen te komen. Het Cybersecurity bewustzijnsonderzoek van Alert Online onder mkb’ers toont dit aan.

De gehanteerde werkwijze is veelal phishing en acquisitiefraude, blijkt uit de studie. Toch zijn kleine ondernemingen steeds minder bezorgd over hun digitale veiligheid. Om die reden waarschuwt minister Grapperhaus kleine bedrijven op zich op cybercrime te letten.
 65 procent van de kleine bedrijven tot negen werknemers was vorig jaar nog weinig bezorgd over de digitale veiligheid. Dit jaar is dit percentage omhoog gegaan naar 75 procent.

Training en voorlichting

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid trekt dit jaar 1,2 miljoen euro uit voor trainingen en voorlichting aan mkb’ers. ‘Het is belangrijk dat ondernemers goede informatie krijgen welke risico’s er zijn, zodra ze weten welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.’

Bij internetcriminaliteit zijn phishing en acquisitiefraude de meest populaire vormen. Vooral kleine bedrijven lopen gevaar. 37 procent van de kleine bedrijven ontvingen phishingmails. De bedoeling is dat iemand op een link of bijlage klikt. 1 op de 5 deed dat ook.

Verder kreeg 23 procent te maken met spookfacturen voor diensten of producten die niet zijn geleverd. Verbazingwekkend is dat 56 procent van de kleine bedrijven die te maken kreeg met cybercrime niet bezig is met meer veiligheid. Denk aan het installeren of update van virussoftware of een firewall, wachtwoorden complexer maken, back-ups maken of aangifte doen van het incident.

Impact is groot

Lector cybersecurity in het mkb Rutger Leukfeldt bij De Haagse Hogeschool en senioronderzoeker cybercrime bij het NSCR constateert dat het mkb digitaal gezien niet up to date is. Vooral kleinere bedrijven doen vaak niets op technisch en organisatorisch vlak. ‘Hierdoor neemt niet alleen de kans toe dat zij slachtoffer worden, maar is ook de impact groot als het mis gaat.’

Meer informatie