Cyberdreigingsbeeld 2018 in het onderwijs en onderzoek

28 februari 2019

Hoe ontwikkelde cybersecurity zich in 2018 in het onderwijs en onderzoek? Wat waren de belangrijkste dreigingen en risicofactoren? Hoe staat het met de weerbaarheid van instellingen? Je leest het in het Cyberdreigingsbeeld 2018. Interessant voor bestuurders, security en privacy officers van Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Risicofactoren
Het Cyberdreigingsbeeld 2018 is het vijfde dreigingsbeeld dat we opstelden. Dit rapport is gebaseerd op een survey onder medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en op publieke bronnen. In de survey hebben we onder andere gevraagd welke risicofactoren volgens de SURF-doelgroep het belangrijkste zijn, welke incidenten hebben plaatsgevonden en wat de weerbaarheid van de instellingen is.

Dreigingen in 2018
Het Cyberdreigingsbeeld 2018 gaat ook in op de dreigingen. Belangrijke dreigingen zijn bijvoorbeeld malware, ransomware, het stelen van data en phishing. Ook denial-of-serviceaanvallen blijven onverminderd doorgaan. Per sector verschillen de dreigingen echter. In het rapport kun je per sector zien welke dreiging per sector het grootst wordt gevonden.

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2019/surf_cyberdreiging_2018_web.pdf