dcypher Magazine

Het dcypher Magazine is een jaarlijkse gratis uitgave van dcypher met als doel kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren. Het blad is Nederlandstalig en bestemd voor onderzoekers, docenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers. U kunt zich hieronder aanmelden om het dcypher Magazine gratis te ontvangen. 

De 2017 uitgave van het Magazine was geheel in het Nederlands, de volgende uitgaven zijn zowel Nederlandstalig als Engelstalig.

U kunt hier het 

 

[block:webform=client-block-11058]